Vi er færdige for i dag – endelige chipcounts:

Laurids Gert Nielsen 191.900
Simon Hoffmann 100.000
Daniel Kjær 84.200
Morten Andersson 81.700
Henrik Christensen 74.300
Lars Vestergaard 71.900
Tony Brandenburg 68.400
Jonathan Saks Skovsen 56.400
Esben Myrup 52.200
Antonio D’Alessandro 51.100
Mads Bertelsen 50.700
Michel Dyebkjær 48.400
Kent Christensen 45.000
Niels Hansen 42.200
Torben Sørensen 40.300
Morten Frandsen 34.200
Lasse wedell Andersen 32.300
Teie Christiansen 30.900
Karsetn Mølbæk 26.500
Kenneth Laursen 25.500
Steffen Dam 20.600
Ole Andersen 18.800
Rafel Balic 16.900
Kasper Carlsson 12.600